Entradas por pontevedra

REPARTO DE AXUDAS Á CONFRARÍAS DE PESCADORES FEDERACIÓN DE CONFRARÍAS E AGRUPACIÓNS DE MARISCADORAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2021 (Expte.2021008106)

A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 14 de xuño de 2021, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: 20.30422.- REPARTO DE AXUDAS Á CONFRARÍAS DE PESCADORES FEDERACIÓN DE CONFRARÍAS E AGRUPACIÓNS DE MARISCADORAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2021 (Expte.2021008106) A Xunta de Goberno desta […]