XORNADAS/TALLERES TRAMITACIÓNS ELECTRÓNICAS PARA O SECTOR PESQUEIRO – 2022

REPARTO DE AXUDAS A “CONFRARÍAS DE PESCADORES FEDERACIÓN DE CONFRARÍAS E AGRUPACIÓNS DE MARISCADORAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA”, PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2022 (Expte. 2022004415)

A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, na súa sesión ordinaria do día 25 de marzo de 2022, número de acordo 5.31494, aprobou as Bases Reguladoras das axudas a Confrarías de Pescadores, Federación de Confrarías e Agrupacións de mariscadoras da provincia de Pontevedra, cun orzamento total de douscentos cincuenta mil euros (250.000,00€), e foron publicadas […]

Proxecto: Coidado e prevención transtornos musculoesqueléticos profesionais sector pesqueiro

Guía Obligaciones y Responsabilidades de las cofradias en prl

  Descarga la guía completa

Mejora de la gobernanza en la gestión pesquera artesanal en el ámbito del Parque Nacional Illas Atlánticas