CONVENIO DE COLABORACIÓN CAP VII/2023. DOCUMENTO FINAL CONCLUSIÓNS DO PROXECTO “ESTUDO SOBRE O DESCENSO DA PRODUTIVIDADE NOS BANCOS MARISQUEIROS DAS RÍAS DE AROUSA

Descrición xeral das actividades levadas a cabo. A fin de dispor dun diagnóstico o máis real posible da situación dos bancos marisqueiros das rías de Vigo, Pontevedra e Arousa, achegouse información específica sobre o proxecto na reunión ordinaria de Xunta Xeral da Federación do 17/06/2023, a que viña a ser unha primeira toma de contacto […]

ANUNCIO XORNADAS ASESORAMENTO-FORMACIÓN MARISQUEO. DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2023

REPARTO DE AXUDAS A “CONFRARÍAS DE PESCADORES FEDERACIÓN DE CONFRARÍAS E AGRUPACIÓNS DE MARISCADORAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA”, PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2022 (Expte. 2022004415)

A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, na súa sesión ordinaria do día 25 de marzo de 2022, número de acordo 5.31494, aprobou as Bases Reguladoras das axudas a Confrarías de Pescadores, Federación de Confrarías e Agrupacións de mariscadoras da provincia de Pontevedra, cun orzamento total de douscentos cincuenta mil euros (250.000,00€), e foron publicadas […]

Proxecto: Coidado e prevención transtornos musculoesqueléticos profesionais sector pesqueiro

Guía Obligaciones y Responsabilidades de las cofradias en prl

  Descarga la guía completa